søndag 20. mai 2018Aktion T4Aktion T4 var kodebetegnelsen på systematiske avlivninger, såkalt dødshjelp eller eutanasi, av mentalt syke og fysisk handikappede som ble gjennomført i Det tredjerike.

 Programmet ble startet i 1939, og det ble midlertidig avsluttet etter protester fra byråkratiet, privatpersoner og representanter forforskjellige kirkesamfunn. Etter hver fikk spesielt protester fra katolsk hold betydning etter som stadig større deler av det ekspanderende riket var katolske. Det er antatt at spesielt biskop Clemens August Graf von Galen av Münsters aktiviteter og evne til å påvirke opinionen utløste at Adolf Hitler gav ordren om at Aktion T4 skulle opphøre den 24. august 1941.

 Senere ble avlivningene gjenopptatt i mindre skala, og enda mer i det skjulte. Man var meget mer tilbakeholdende med å avlive voksne, men drapene på spebarn, barn og ungdommer som regimet anså som «livsudyktige» eller «livsuverdige» fortsatte som før og istillhet.

Navnet Aktion T4 er avledet fra adressen til stiftelsen «Gemeinnützige Stiftung für Heil- und Anstaltspflege»shovedkontor i Berlin, Tiergartenstrasse 4. De fremste av de «eutanasiinstitutter» der avlivningene fant sted, lå i Brandenburg an der Havel, Hadamar og SchlossSonnenstein. Men det første dødsanlegget var Schloss Hartheim i Oberösterreich. Det ble konfiskert i 1939, og ombygd til dødsanstalt for den sørøstlige del av Det tyske rike i 1940.

Medinsinerstudenter i Det tredje rike avla ikke den hippokratiske ed. Legene Karl Brandt og Viktor Brack var to av dem som hadde ansvaret for utrenskningen av dem det nazistiske regimet anså for å være «livsudyktige» eller «livsuverdige».Men den mann Adolf Hitler hadde satt til å lede Aktion T4, var Philipp Bouhler. Bouhler lot utprøve forskjellige avlivningmetoder, blant dem gass. Etterhvert skjedde de fleste avlivningene i mindre gasskammer. En av dem som hadde utviklet metoden, ChristianWirth, appliserte sine erfaringer i tilintetgjørelsesleirene Belzec, Sobibor og Treblinka i det okkuperte Polen. I 1942 ble i alt 92 spesialister med erfaring fra eutanasianstalter overført til Aksjon Reinhardt, dvs. tiltilintetgjørelsesleirene der man gasset jøder og andre.Man beregner at minst 70 000 personer ble drept som en følge av Aktion T4.

Laget av Odd R. Wiik, for Kvalvik FortsVenner.Last ned:

Lagt inn 26. mars 2012 av Frode Gullstein

 
 

Bli medlem i dag!

For kun kr 150,- blir du medlem i Kvalvik Forts Venner. Fyll ut skjemaet nedenfor og vi sender deg en giro!
CAPTCHA image
Skriv koden ovenfor:
Støtt oss gjennom grasrotandelen:
Send GRASROTANDELEN 983779026 til 2020 (tjenesten er gratis)
Eller last ned og ta med når du tipper hos kommisjonær
 

Hjelp oss å hjelpe!

Klikk på, last ned, skriv ut og heng opp plakaten i ditt nærområde:

(C) Kvalvik Forts Venner - sponset av Ramvik AS - www.ramvik.no